No4985模特唐安琪珠三角旅拍米黄色吊带长裙配无内灰丝惹火诱惑写真74P唐安琪秀人网

No4985模特唐安琪珠三角旅拍米黄色吊带长裙配无内灰丝惹火诱惑写真74P唐安琪秀人网

故水停于天者,开腠理而水从汗散;水停于地者,决其出关而水自出矣。虚邪属阴,故以吴茱萸之苦辛温,善驱浊阴者为君,人参补虚为佐,而以姜枣宣发上焦之正气也。

见此知心经有水,当脾水者,其腹大,四肢苦重,津液不生,但苦少气,则小便难。□能动风,生菜、梅、李动痰白犬自死不出舌者,食之害人。

葶苈子傅头疮,药气入脑杀人。络有阴阳,随阴经之络为阴络,随阳经之络为阳络也。

阙上为上部之下,故应候咽喉之疾也。干血不去,则新血不荣,而经闭不利矣,由是蓄泄不时,胞宫素湿,所积之血,与湿化而成白物,时时自下,是宜先去其藏之湿,矾石燥湿水,杏仁润干血也。

<目录>卷三\妇人产后病脉证并治第二十一生竹茹二分石膏二分桂枝一分甘草七分白薇一分右五味,末之,枣肉和丸,弹子大,以饮服一丸,日二夜二服。『灵枢』曰:水始起也,目下微肿如蚕,如新卧起之状,其人初由水谷不化津液,以成消渴,必多饮,多饮则水积,水积则气道不宣,故脉伏矣。

 少阳有嘿嘿不欲食之证,今无寒热亦无少阳表证可疑矣。 高世栻曰:小便色不变,非赤也,欲自利,非下利也。

Leave a Reply