No2570嫩模顾乔楠私房沙发上魅惑黑丝半脱吊带内衣露豪乳诱惑写真36P顾乔楠秀人网

No2570嫩模顾乔楠私房沙发上魅惑黑丝半脱吊带内衣露豪乳诱惑写真36P顾乔楠秀人网

阳明为五脏六腑之海,主润宗筋,束骨利关节者也。法宜养阴,阴长阳消,肾气自摄,腰痛自己。

如其人安静懒言,困倦,不渴不食,二便自利,即当回阳,不可迟延。予思经后腹痛,必有所因,非外寒风冷之侵,必因内阳之弱,不概以气血两虚有滞为准,又当留心审察。

孙真人曰∶夫百病之本,有中风、伤寒、寒热、温疟、中恶、霍乱、大腹水肿、肠、下利、大小便不通、贲豚、上气、咳逆、呕吐、黄胆、消渴、留饮、癖食、坚积、瘕、惊邪、癫痫、鬼疰、喉痹、齿痛、耳聋、目盲、金疮、折、痈肿、恶疮、痔、瘤瘿、男子五劳七伤、虚乏羸瘦、女子带下、崩中、血闭、阴蚀、蛊蛇蛊毒。医圣仲景,立言立法,揭出三阳三阴,是明真气育周运行之道。

 自重者,安肯自轻。或身不热,而斑片累累,色多娇嫩,或含青色者是也。

何仲景不用参于四逆汤内以回阳,而却用参于白虎汤内以泻火。精气衰,则神昏,故时明时昧,犹若残灯之火,欲明不明,不能照物。

或肝肾阳衰,不能收束肝肾中血液而汗出。头痛目黄者,不可下,邪在上也。

Leave a Reply