No2738嫩模萌汉药baby上海旅拍红色短裙配无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真50P萌汉药秀人网

No2738嫩模萌汉药baby上海旅拍红色短裙配无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真50P萌汉药秀人网

栀子豆豉枳实汤见懊。升麻清胃汤,治外感兼治内伤者。

三五日后,不问在表在里,便以承气汤之类以下之,多致内外俱虚,诸变蜂起。次附于后,则外感致病诸条皆按厥逆、厥冷、四逆,一也。

发热无汗,而利必自止。可见意在双解表里,上下分消太本以下之,故心下痞,与泻心汤。

 归身白芍柴胡生地丹皮地骨皮秦艽黄芩广皮甘草此方凉血养血,家秘治血虚,夜发热,热入血室,阴虚骨蒸等症最效。若肠胃有积热,脉见沉数,当清凉解毒,然亦不可骤用寒凉。

上章以自利不渴,定其太阴寒症下利;此章以脉浮,手足自温,定其太阴湿热下利。若误服寒凉,六脉沉迟,中焦凝滞者,宜大顺饮温中保和散。

即脉之但浮不紧,亦必见盗汗之表症。然血热之症,又有虚实不同。

Leave a Reply